Rozwód z orzeczeniem o winie i bez orzekania o winie

W polskim prawie istnieją dwa główne typy rozwodu: rozwód bez orzekania o winie oraz rozwód z orzekaniem o winie. Wybór odpowiedniej ścieżki zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Wspólny wniosek małżonków: Sąd orzeka rozwód bez orzekania o winie, jeśli oboje małżonkowie zgodnie tego żądają. W przeciwnym razie sąd musi ustalić, kto ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego.

 • Chęć uniknięcia konfliktu: Rozwód bez orzekania o winie może przebiegać sprawniej i bez zbędnych emocji, ponieważ nie ma potrzeby gromadzenia dowodów i obwiniania drugiej strony.

 • Potrzeba alimentów: W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, alimenty można żądać tylko przez 5 lat od rozwodu i wyłącznie w sytuacji niedostatku. Natomiast po rozwodzie z orzeczeniem o winie, małżonek niewinny może żądać alimentów bezterminowo.

 • Inne względy: Do innych czynników, które mogą mieć wpływ na wybór typu rozwodu, należą np. kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej, alimentów dla dzieci, podziału majątku wspólnego, czy też nazwiska po rozwodzie.

Rozwód bez orzekania o winie:

 • Sąd nie bada przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego.
 • Małżonkowie mogą wspólnie złożyć pozew o rozwód.
 • Postępowanie sądowe jest zazwyczaj krótsze i prostsze.
 • Możliwość żądania alimentów ograniczona do 5 lat od rozwodu.
 • Brak możliwości żądania alimentów, jeśli małżonek wniósł o rozwód z orzeczeniem o winie.

Rozwód z orzekaniem o winie:

 • Sąd bada przyczyny rozkładu pożycia małżeńskiego i ustala, który z małżonków ponosi winę.
 • Możliwość żądania alimentów bezterminowo.
 • Możliwość żądania odszkodowania za rozwód.
 • Dłuższe i bardziej skomplikowane postępowanie sądowe.
 • Możliwość obciążenia kosztami procesu małżonka, który ponosi winę.

Podsumowując:

Wybór typu rozwodu powinien być dobrze przemyślany i poprzedzony konsultacją z prawnikiem. Decyzja powinna uwzględniać indywidualną sytuację małżonków, ich potrzeby i oczekiwania.

Pamiętaj:

Niniejszy artykuł ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących rozwodu, skontaktuj się z prawnikiem.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *