Katarzyna Kowalik

radca prawny

Od ponad 10 lat jestem aktywnie zaangażowana w działalność trzeciego sektora (NGO) i misję edukacyjną, aby uczynić prawo bardziej dostępnym i zrozumiałym dla wszystkich, czego wynikiem jest JasnePrawo.pl. Specjalizuje się w obszarze:

  • prawa cywilnego
  • prawa handlowego
  • prawa dot. działalności organizacji pozarządowych
  • prawa zamówień publicznych

Autor: r. pr. Katarzyna Kowalik