orzeczenie o niepełnosprawności

Orzeczenie o niepełnosprawności – krok po kroku

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument, który potwierdza długotrwały lub trwały uszczerbek zdrowia, który utrudnia codzienne funkcjonowanie. Posiadanie orzeczenia może wiązać się z wieloma korzyściami, takimi jak ulgi w transporcie, zwolnienia podatkowe, czy dostęp do specjalistycznych świadczeń. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak uzyskać orzeczenie, ten artykuł jest dla Ciebie! Znajdziesz w nim wszystkie niezbędne informacje na temat procedury, a także wskazówki, jak się do niej przygotować.

Czym jest orzeczenie o niepełnosprawności i do czego uprawnia?

Orzeczenie o niepełnosprawności to dokument urzędowy, który potwierdza stan zdrowia osoby i stopień jej niepełnosprawności. Posiadanie orzeczenia może wiązać się z wymiernymi korzyściami, w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uprawnia do szeregu ulg i świadczeń, m.in.:

 • Renty z tytułu niezdolności do pracy:
  • Renta inwalidzka
  • Renta socjalna

 • Świadczenia z pomocy społecznej:
  • Zasiłek dla osób niepełnosprawnych
  • Dodatek pielęgnacyjny

 • Ułatwienia w życiu codziennym:
  • Karta parkingowa dla osób niepełnosprawnych
  • Ulgowy transport publiczny

 • Ulgi podatkowe:
  • Odliczenie podatku od dochodów

 • Praca w chronionych warunkach:
  • Zakład pracy chronionej

Kto może starać się o orzeczenie o niepełnosprawności?

O orzeczenie może starać się każda osoba, u której stwierdzono:

 • wadę wrodzoną,
 • długotrwałą chorobę czy
 • uszkodzenie organizmu powodujące naruszoną sprawność psychiczną lub fizyczną.

Naruszenie sprawności organizmu musi mieć charakter stały lub długotrwały (tj. musi trwać powyżej 12 miesięcy). Pamiętaj to, że spełniasz powyższe warunki, nie oznacza, że automatycznie dostaniesz orzeczenie. Skład orzekający musi zbadać zakres twoich ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

załóż subkonto orzeczenie o niepełnosprawności

Kto wydaje orzeczenie o niepełnosprawności?

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy złożyć do Miejskiego/Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności właściwego ze względu na Twoje miejsce:

 • stałego pobytu lub,
 • pobytu – jeśli jesteś:
  • poza miejscem pobytu dłużej niż 2 miesiące (na przykład w szpitalu albo u rodziny),
  • osobą bezdomną,
  • w zakładzie karnym albo poprawczym,
  • w domu pomocy społecznej albo ośrodku wsparcia.

Co musisz przygotować?

Pierwszym krokiem do uzyskania orzeczenia jest zebranie niezbędnych dokumentów. Co musisz przygotować:

 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności:
  • formularz wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności należy pobrać ze strony internetowej zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub pobrać w zespole;
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia:
  • co do zasady formularz zaświadczenia lekarskiego powinien być dołączony do wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności jako załącznik, jeżeli nie będzie, to formularz zaświadczenia należy pobrać ze strony internetowej zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności lub pobrać w zespole;
  • zaświadczenie musi być wypełnione przez lekarza, u którego się leczysz;
  • jest ono ważne 30 dni kalendarzowych od dnia wypełnienia.
 • Dokumenty potwierdzające stan zdrowia:
  • dokumentacje medyczną (np. karty informacyjne leczenia szpitalnego, dokumentacja z przebiegu leczenia ambulatoryjnego, wyniki badań diagnostycznych, konsultacje specjalistyczne);
  • inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności – jeśli takie masz. Na przykład opinia psychologiczno-pedagogiczna.

Jak wygląda procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności?

Procedurę w sprawie uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności możemy podzielić na trzy etapy:

 1. Złóż wniosek:
 1. Staw się na badanie:
 • po złożeniu wniosku zostaniesz zaproszony na badanie przed komisją lekarską;
 • na badaniu komisja oceni Twój stan zdrowia i zdecyduje o niepełnosprawności albo stopniu niepełnosprawności.
 1. Odbiór orzeczenia:
 • orzeczenie zostanie wysłane na Twój adres pocztowy.
 • od orzeczenia przysługuje Ci prawo do odwołania.

Pamiętaj:

Niniejszy artykuł ma charakter jedynie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących procedury uzyskiwania orzeczenia o niepełnosprawności, skontaktuj się z prawnikiem.

Komentarze:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *