JasnePrawo.pl to efekt współpracy radcy prawnego Katarzyny Kowalik oraz Fundacji PoProstuPomagam. Wspólnie angażujemy się w misję edukacyjną, aby uczynić prawo bardziej zrozumiałym i dostępnym.

Katarzyna Kowalik

radca prawny

Od ponad 10 lat jestem aktywnie zaangażowana w działalność trzeciego sektora (NGO) i misję edukacyjną, aby uczynić prawo bardziej dostępnym i zrozumiałym dla wszystkich, czego wynikiem jest JasnePrawo.pl. Specjalizuje się w obszarze:

  • prawa cywilnego
  • prawa handlowego
  • prawa dot. działalności organizacji pozarządowych
  • prawa zamówień publicznych

Fundacja PoProstuPomagam

organizacja pożytku publicznego

Od 2015 roku finansujemy leczenie i rehabilitację osób ciężko chorych i niepełnosprawnych. Jako organizacja non-profit działamy na rzecz:

  • pomocy potrzebującym
  • promocji dobroczynności i działalności charytatywnej
  • edukacji prawnej społeczeństwa